ขออภัยในความไม่สะดวก ในการใช้บริการพื้นที่ในส่วนของ อาคารห้องสมุดด้านหลัง (อาคาร 1) เนื่องจากขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง Think Café อาจส่งผลกระทบในการบริการ เช่น การสืบค้นข้อมูลข้อมูลห้องหนังสือหายาก ห้องบุคคลสำคัญ สามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่ห้อง สารนิเทศท้องถิ่น อาคาร 1 ชั้น 2 ค่ะ

    

     เว็บไซต์ห้องสมุด