การบริหารงบประมาณและการเงิน

ความรู้ (knowledge)

Explicit Knowledge

Tacit Knowledge

Best Practices

การบริหารจัดการงบประมาณและการเงิน ของสำนักวิทยบริการฯ มร.พบ.

งบประมาณที่ได้รับ

การจัดสรรงบประมาณของสำนักวิทยบริการ

รายงานการใช้งบประมาณ

ระบบฐานข้อมูลงบประมาณและการเงิน

Discussion

Enter your comment:
PTDAE
 
C:/AppServ/www/Wiki/data/pages/budget/start.txt · แก้ไขครั้งล่าสุด: 01/06/2012 โดย tawee
 
เว้นแต่จะได้แจ้งไว้เป็นอื่นใด เนื้อหาบนวิกินี้ถูกกำหนดสิทธิ์ไว้ภายใต้สัญญาอนุญาติต่อไปนี้:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki