สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักฯ บุคลากร ความรู้ การดำเนินงาน การประกันคุณภาพ เครือข่าย KM ถามมา..ตอบไป ข่าวประชาสัมพันธ์
Main Abuot us. Personnel Knowledges Operations Quality Assurance KM Network FAQ RELATIONS
องค์ความรู้โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

โดย: สันติภาพ เปลี่ยนโชติ (http://www.ulibm.net)
เรียบเรียงโดย:กุศลพงศ์ พิชาศิรพัฒน์ 26/05/2012 12:10

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULIBM (Union Library Management) เป็นระบบที่เกิด บูรณาการจากประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่าสิบปี ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ งานห้องสมุดตลอดจนผู้พัฒนาได้ทำงานกับระบบห้องสมุดอัตโนมัติขนาดใหญ่ระดับมหาวิทยาลัย ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นระบบ INNOPAC, VTLS, HORIZON ฯลฯ อีกทั้ง ระบบสหบรรณานุกรม (Union Catalog) ในประเทศไทยและญี่ปุ่น ทำให้ผู้พัฒนานำความรู้ ความชำนาญและประสบการณ์มาพัฒนาระบบสำหรับห้องสมุดขนาดกลางและขนาดเล็ก ให้ได้ มาตรฐานสากลในการจัดเก็บและการค้นคืนทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อให้แหล่งสารสนเทศ หรือห้องสมุดมีระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่ได้มาตรฐานใช้งาน และสามารถเชื่อมต่อแลกเปลี่ยน ข้อมูลกับระบบห้องสมุดอื่นได้ในอนาคต ซึ่งผู้พัฒนาระบบได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้ที่จะ เลือกใช้โปรแกรมสามารถไว้วางใจในการพัฒนาและดูและระบบต่อไปในอนาคต

ULIBM เป็นโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ ใช้ได้เฉพาะหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตและผ่านการฝึกอบรมแล้วเท่านั้น (กรุณาเก็บหลักฐานการได้รับอนุญาตการใช้งานและหลักฐานผ่านการอบรมไว้ด้วย ถ้ามีการตรวจสอบจะได้อ้างอิงได้ทันที)

ULibM เป็นโปรแกรมฟรี แต่ไม่ใช่ Open Source โดยจะอนุญาตให้ผู้สนใจ หรือหน่วยงานที่ต้องการนำไปใช้ได้ฟรี แต่ต้องผ่านการอบรมการใช้โปรแกรมก่อน โดยหลังจากนำโปรแกรมไปใช้แล้ว หากเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้งโปรแกรมไว้ สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ท แนะนำให้ ทำการลงทะเบียนโปรแกรม เพื่อที่จะใช้บริการออนไลน์อื่น ๆ แต่ถ้าหากเซิร์ฟเวอร์ของท่านไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ท ก็ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนแต่อย่างใด

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม ULibM

 • ทำงานได้ทั้งบน Windows และ Linux
 • การติดตั้งง่าย และทำไ้ด้เอง
 • โปรแกรมมีการพัฒนาต่อเนื่อง
 • ทำงานบนหน้าเว็บทั้งหมด (Web-based software)
 • รองรับการสืบค้นและการ catalog ผ่าน z39.50
 • รองรับมาตรฐานมาร์ค เต็มรูปแบบ ทั้งนำเข้า แค็ตตาล็อก และส่งออก (MARC:ISO2709)
 • ไม่มีการจำกัดจำนวน Bib/Item/Member ไม่มีค่าบริการแอบแฝงใด ๆ ทั้งสิ้น
 • สามารถใช้เป็นหน้าจอเว็บไซต์ห้องสมุดได้ / บางหน่วยงานขอใช้โปรแกรม ULibM เพื่อทำหน้าจอเว็บไซต์เท่านั้น
 • สนับสนุน SIP2 Protocol (Standard Interchange Protocol V.2) และทดสอบกับอุปกรณ์ RFID โดยบริษัท wiserf special thanks to (Mr. Gabriel,Khun Rapeeporn and Staff @wiserf.com)
 • ผ่านทดสอบระบบ RFID กับอุปกรณ์บริษัท PenNueng Holding Co.,Ltd. แล้ว
 • มีระบบสมาชิกล็อกอินออนไลน์ตรวจสอบสถานะหนังสือค้างส่ง คอมเมนท์หนังสือ
 • มีระบบสร้างและพิมพ์บาร์โค้ดได้ในตัว + พิมพ์บัตรสมาชิกได้
 • ถ่ายภาพสมาชิกและทรัพยากรผ่านกล้อง WebCamera
 • หน้าจอการสืบค้นแบบใหม่ (และแบบเก่าให้เลือกใช้)
 • ระบบสถิติแบบละเอียด
 • ระบบการจัดการทรัพยากร และ Createlist เพื่อรายงานที่จำเพาะเจาะจง
 • มี UserGroup และการอบรมเป็นระยะ เพื่อติดตามความคืบหน้าโปรแกรม
 • การสมัครสมาชิกห้องสมุดออนไลน์
 • การให้คะแนนวัสดุสารสนเทศ (Rating)
 • การให้แท็กแก่วัสดุสารสนเทศโดยผู้ใช้ (Tagging)
 • บทความหน้าเว็บแบบ Wiki
 • ระบบปฏิทินหน้าเว็บไซต์
 • การรับ Feed RSS แบบรูปภาพและ Slide Show
 • อัพเกรดโปรแกรมด้วยตัวเองได้
 • มีระบบห้องสมุดสาขา สำหรับใช้กับห้องสมุดที่มีสาขาย่อย กำหนดสิทธิ์การแก้ไข Bib/member ระหว่างสาขาห้องสมุดได้

ลักษณะเด่นของโปรแกรม

 • มีการอัพเกรดเสมอ เพราะผู้พัฒนาทำงานเกี่ยวข้องกับงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยโดยตรง ทำให้เห็นแนวโน้มของการพัฒนาโปรแกรมในอนาคต และเทคโนโลยีใหม่ ๆ นำมาใช้กับห้องสมุด
 • ได้มาตรฐาน สามารถทำงานร่วมกับห้องสมุดมาตรฐานระดับสากล เพราะจัดเก็บฐานข้อมูลวัสดุสารสนเทศโดยใช้มาตรฐาน MARC สามารถโอนถ่ายข้อมูลกับระบบห้องสมุดมาตรฐานได้ทั่วประเทศและทั่วโลก
 • รับฟังความคิดเห็น หลายฟังก์ชันและโมดูล สร้างขึ้นมาจากความคิดเห็นและความต้องการของผู้ปฏิบัติงานจริง และยังรับฟังความต้องการ เพื่อปรับปรุงสิ่งใหม่ ๆ ที่ใช้ประโยชน์ได้จริงเสมอ
 • มี User Group รับฟัง พัฒนา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสามารถติดตามข่าวการอัพเกรดอย่างต่อเนื่อง
 • ฟรี นอกจากเป็นโปรแกรมฟรีแล้ว ยังสามารถทำงานโดยเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นของฟรี (ทั้ง OSS และระบบฐานข้อมูล เป็นของฟรี ไม่ต้องเสียงบประมาณเพิ่ม)
 • ออนไลน์ เป็นโปรแกรมที่ทำงานแบบ Client-Server แบบ web-based ที่มีการรักษาความปลอดภัย

ระบบการทำงาน

 • โปรแกรม ULibM นั้น ทำงานแบบ Client - Server ทำงานแบบ Web-based ซึ่งมีหลักการทำงานแบบเก็บข้อมูลและโปรแกรมไว้ที่จุดเดียว (ที่เซิร์ฟเวอร์) และผู้ปฏิบัติงานเข้าปฏิบัติงานผ่านเน็ทเวิร์ค (ผ่านหน้าจอเว็บเบราเซอร์) ทำให้บุคลากรหลายคนปฏิบัติงานพร้อมกันได้ โดยไม่จำกัดจำนวนบุคลากร
 • โปรแกรม ULibM พัฒนาด้วยภาษา PHP ทำให้สามารถทำงานได้ทุกระบบปฏิบัติการที่สามารถทำงานเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ได้
 • ในเวอร์ชันปัจจุบัน (5.4) ใช้ระบบการจัดการฐานข้อมูลเป็น MySQL ซึ่งสามารถทำงานกับทุกระบบปฏิบัติการเช่นเดียวกัน
 • โปรแกรม ULibM สามารถติดตั้งได้กับทั้งระบบปฏิบัติการที่เป็นวินโดวส์และตระกูล UNIX เช่น Fedora, RedHat ซึ่งจะเห็นได้ว่า ทั้งระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมต่าง ๆ ที่รองรับนั้น จะสามารถหามาได้ฟรีและไม่มีปัญหาลิขสิทธิ์

การติดตั้ง

การติดตั้งจะต้องทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 1. เตรียมเซิร์ฟเวอร์
 2. ติดตั้งโปรแกรม
 3. ตรวจสอบหลังการติดตั้ง
 4. เจ้าหน้าที่สุงสุดต้องกำหนดค่า
 5. เจ้าหน้าที่ห้องสมุดต้องกำหนดค่า

โครงสร้างของโปรแกรม

ส่วนของโปรแกรม แบ่งออกเป็นส่วนหลัก ๆ 3 ส่วน คือ

 1. เจ้าหน้าที่สูงสุด
 2. บรรณารักษ์
 3. ผู้เข้าใช้บริการทางหน้าเว็บไซต์

โมดูลต่าง ๆ ของโปรแกรม

โปรแกรม ULIBM มีโมดูลครบตามความต้องการและมาตรฐานของห้องสมุด ทำให้ใช้งานได้กับห้องสมุดได้ครบทุกด้าน

การใช้งานหน้าเว็บ

การใช้งานด้านหน้าเว็บเป็นส่วนที่ต้องติดต่อกับผู้ใช้ แต่เจ้าหน้าที่ห้องสมุดก็ต้องสามารถแนะนำและอธิบายการใช้งานให้กับผู้ใช้ได้ด้วย รวมถึงโบรชัวร์สำหรับแจกผู้ใช้บริการก็สามารถหาได้จากเมนูนี้เช่นเดียวกัน

 1. รูปแบบหน้าโฮมเพจ
 2. การใช้งานระบบสืบค้น
 3. การใช้งานเว็บบอร์ดของโปรแกรม
 4. ระบบจองห้องและจองที่นั่ง
 5. ระบบคอลเล็กชั่นสำหรับผู้ใช้
 6. การเลือกดูรายชื่อวัสดุสารสนเทศทั้งหมด
 7. การส่งออกข้อมูล MARC
 8. การแท็กคำสำคัญ
 9. การให้คะแนนวัสดุสารสนเทศ (Rating)

ระบบของเจ้าหน้าที่ห้องสมุด

ระบบเจ้าหน้าที่ห้องสมุดของโปรแกรม เป็นส่วนที่ต้องเข้ามาใช้งานบ่อยที่สุด เนื่องจากงานประจำโดยเฉพาะการให้บริการ ล้วนอยู่ภายในส่วนนี้

 1. การล็อกอินการเข้าใช้งาน
 2. การล็อกอินอัตโนมัติโดยหมายเลข IP
 3. การตั้งค่าระบบสำหรับเจ้าหน้าที่ห้องสมุด
  • วันสิ้นสุดการยืมคืน
  • วันปิดทำการ
  • วันหยุดประจำสัปดาห์
  • รายชื่อ ห้อง
  • รายชื่อ กลุ่มสาระ
  • การตั้งค่าเกี่ยวกับหน้าจอสืบค้น
  • ตัวเลือกของหน้าโฮมเพจ
  • โลโก้ของโปรแกรม
  • การเปลี่ยนกราฟฟิกส่วนหัว
 4. จัดการข้อมูลห้องสมุด
  • จัดการทรัพยากร การลงรายการ
  • การจัดการสมาชิก
  • การจัดการสมาชิกรายห้อง
  • การจัดการสมาชิกทั้งโดยสาขาห้องสมุด
  • ระบบเครดิต
  • การจัดการค่าปรับ
  • อัพโหลดภาพปก
  • ภาพปกโดยข้อมูล Bib
  • การตรวจสอบรายการซ้ำ
  • การจัดการไอเทมวัสดุ
  • การนับและจัดการไอเทมวัสดุ
  • จัดการชุดข้อมูลที่ Import เข้าไปแล้ว
  • ส่งออก Marc
  • ค้นหาหนังสือจากห้องสมุดอื่น ๆ (z39.50)
 5. การให้บริการ
  • งานยืมคืน
  • ค่าปรับ
  • สถิติค่าปรับ
  • หนังสือจอง
  • หนังสือสำรอง
  • ระบบเครดิต (Prepaid credits)
  • รูปภาพสมาชิก
  • ทวงถาม
  • รายการยืมวัสดุสารสนเทศ
 6. การจัดการวัสดุสารสนเทศ บัตรสมาชิก
  • การจัดการทรัพยากรได้ใหม่
  • การแก้ไขข้อมูลทรัพยากร
  • ระบบวารสาร
  • ระบบดัชนีวารสาร
  • การจัดการวัสดุ (ตัววัสดุและบัตรสมาชิก)
  • การจัดการตัวเล่มหนังสือ
  • การจัดการแผ่นซีดีและดีวีดี
  • ติดบาร์โค้ดให้แต่ละไอเทม
  • การพิมพ์บาร์โค้ดหนังสือทีละกอง
  • การจัดการไอเทมวัสดุ กับการเลือกพิมพ์บาร์โค้ดแบบยกชั้น
  • ดูมูลค่ารวมของวัสดุ
  • บัตรสมาชิกห้องสมุด
 7. การจัดชั้น และจัดหมวดหมู่
  • การจัดชั้น และจัดหมวดหมู่
  • ความรู้เบื้องต้น ทศนิยมดิวอี้
 8. การจัดการสมาชิก
  • การจัดการสมาชิก
  • การจัดการสมาชิกตามห้อง
 9. ระบบสถิติ
  • ดาวน์โหลดไฟล์อรรถประโยชน์
  • ระบบบาร์โค้ด
  • ระบบจัดหา
  • ระบบจองห้อง ระบบจองห้องและจองที่นั่ง
  • ระบบจองจุดให้บริการ
  • ฐานข้อมูลออนไลน์
  • ประกาศปิดห้องสมุด
  • ระบบล็อคหน้าจอสำหรับเครื่องสืบค้น
  • ระบบ Fulltext อัพโหลดไฟล์แนบไปกับ Bib และเพิ่ม tag856 อัตโนมัติ
  • การตรวจสอบการเชื่อมโยงของข้อมูล
 10. อื่น ๆ
  • การดูประวัติการยืมของทรัพยากร
  • การสำรองข้อมูล
  • การส่งออกรายการตามเงื่อนไข (Create list)

การจัดการหน้าเว็บไซต์

การจัดการเว็บไซต์เป็นระบบที่มีฟังก์ชันหลากหลาย และหน้าโฮมเพจก็มีหลายรูปแบบให้เลือก จึงขอแยกเป็นหัวข้อย่อย ดังนี้

 1. การจัดการข้อมูล
  • การจัดการเมนูของเว็บไซต์
  • ข้อความต้อนรับที่หน้าแรก
  • จัดการประกาศหน้าหลัก
  • หนังสือแนะนำ
  • ปฏิทินกิจกรรม
  • แถบเนื้อหาด้านข้างของหน้าโฮมเพจ
  • การจัดการเว็บบอร์ด
  • ฐานข้อมูลออนไลน์
  • การเปลี่ยนภาพกราฟฟิกที่ส่วนหัว - เปลี่ยนภาพ และเปลี่ยนอัตโนมัติตามช่วงเวลา
  • การเปลี่ยนโลโก้ของโปรแกรม
  • Search Cloud
 2. ระบบต่าง ๆ
  • ปฏิทินการเปิดให้บริการของห้องสมุด
  • ใช้งาน USIS – ULIBM Single Search
  • ระบบจองห้อง
  • ข้อมูลการติดต่อ (Contact)
  • รับแจ้งรายการบรรณานุกรมผิด
  • ระบบการ Rating
  • ระบบการ Tagging
  • รับสมัครสมาชิกออนไลน์
  • จัดการภาพปกโดยข้อมูล Bib

ระบบของเจ้าหน้าที่สูงสุด

เจ้าหน้าที่สูงสุดของโปรแกรม ULibM มีไว้จัดการการตั้งค่าทั่วไปของระบบ โดยทั่วไปจะเข้าไปในระบบนี้ก็ต่อเมื่อเป็นการติดตั้งครั้งแรก และมีการเปลี่ยนแปลงตัวเลือกที่สำคัญต่อการทำงานของห้องสมุดเท่านั้น

 1. การตั้งค่าทั่วไป
  • การสำรองข้อมูลเกี่ยวกับ SHA และ MD
  • การลงทะเบียนโปรแกรม
 2. ข้อมูลเบื้องต้น
  • จัดการประเภทวัสดุ
  • ประเภทสมาชิก
  • จัดการการอนุญาตการยืมสำหรับวัสดุแต่ละชนิด
  • จัดการรายชื่อห้องสมุด
  • ค่าตัวแปรสำหรับห้องสมุด
  • กฎการยืมคืนระหว่างห้องสมุด
  • สถานที่เก็บวัสดุสารสนเทศ
 3. การจัดการการอนุญาต
  • การจัดการล็อกอินของเจ้าหน้าที่ห้องสมุด จัดการรายชื่อเจ้าหน้าที่ห้องสมุด
  • การจัดการล็อกอินของเจ้าหน้าที่สูงสุด จัดการรายชื่อเจ้าหน้าที่ระบบ
 4. โครงสร้างข้อมูล
  • โครงสร้างการ Index
  • โครงสร้าง Marc
 5. การนำเข้าข้อมูล
  • นำเข้ารายชื่อสมาชิก
  • การนำเข้าข้อมูลวัสดุสารสนเทศ
  • การอัพโหลดรูปภาพสมาชิก
 6. การตั้งค่าระบบเพิ่มเติม
  • การจัดการค่าตัวแปรระบบ ประกอบไปด้วย ค่าตัวแปร ทั่วไป ยืมคืน และ web
  • ฟิลด์เพิ่มเติมข้อมูลสมาชิก
  • ตั้งค่ารูปภาพสมาชิก
 7. เมนูอื่น ๆ
  • การ Reindex
  • ตรวจสอบความต้องการของระบบ
  • ระบบ Collections
  • เครื่องมือเกี่ยวกับตัวช่วยการสืบค้น
  • Log File
  • ข้อมูลการ Cache
  • กระดาษเตือนความจำ
  • การบำรุงรักษาฐานข้อมูล
  • การ Extract หัวเรื่อง

ทีมงานผู้พัฒนา

 1. สมพงษ์ เจริญศิริ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ระดับ 8 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อีเมล์ sompong.c@msu.ac.th
 2. สันติภาพ เปลี่ยนโชติ ปัจจุบัน ปฏิบัติงานอยู่ที่ ฝ่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Email: apeacez@gmail.com, WindowsLive: peace@tangmo.net, Facebook: http://www.facebook.com/apeacez, Website: http://www.ona4.com, โทรศัพท์: 08-2333-1768

หน่วยงานที่ใช้ ULibM

 1. วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น (Version 5.7)
 2. วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม (Version 5.7)
 3. มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล (version 5)
 4. โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล (โรงเรียนในฝัน) (version 4)
 5. โรงเรียนสารคามพิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม (version 5)
 6. โรงเรียนพนมไพรพิทยาคม (โรงเรียนในฝัน) จังหวัดร้อยเอ็ด)
 7. โรงเรียนคำเขื่อนแก้วฯ จังหวัดยโสธร
 8. โรงเรียนเมืองวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
 9. โรงเรียนเขาสวนกวาง (โรงเรียนในฝัน) จังหวัดขอนแก่น
 10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
 11. โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 21 แห่ง
 12. โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรค์ (โรงเรียนในฝัน) จังหวัดมหาสารคาม
 13. ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี (version 5.4)
 14. ห้องสมุดศูนย์อนามัยที่ ๔ จังหวัดราชบุรี (Version 5.5)
 15. ห้องสมุดวัดศรีสวัสดิ์ มหาสารคาม
 16. ห้องสมุุดวิทยาลัยพยาบาลทั่วประเทศ โดยสถาบันบรมพระราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
 17. มูลนิธิ 14 ตุลา
 18. โรงเรียนค้อวังวิทยาคม จังหวัดยโสธร
 19. ศูนย์การเรียนรู้วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
 20. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
 21. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
 22. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา
 23. ห้องสมุดกฎหมาย สำนักนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (พะเยา)
 24. วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก กรุงเทพฯ
 25. ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จ.พะเยา
 26. โรงเรียนสตรีระนอง จังหวัดระนอง
 27. โรงพยาบาลศูนย์จังหวัดขอนแก่น
 28. โรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์
 29. โรงเรียนแคมป์สน จ.เพชรบูรณ์
 30. โรงเรียนรัตภูมิวิทยา จ.สงขลา
 31. ห้องสมุดวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา U-MD ม.ทักษิณ
 32. ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
 33. ห้องสมุดโรงเรียนสายปัญญารังสิต (รังสิต กทม)

แนวปฏิบัติที่ดีของวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

 1. กำหนดนโยบายการพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
 2. มอบหมายหน้าที่ให้บุคลากรรับผิดชอบ
 3. ศึกษาคุณสมบัติของแต่ละโมดูลและเทคโนโลยีที่ใช้ร่วมกัน ที่เหมาะสมกับองค์กร/หน่วยงาน เพื่อการนำไปใช้งานจริง
 4. ติดตั้งและทดลองระบบ
 5. ถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรที่รับผิดชอบในแต่ละส่วนงาน ที่เกี่ยวข้องกับระบบ
 6. บุคลากรที่รับผิดชอบดำเนินงานตามระบบ
 7. ให้บริการและประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณะ
 8. ประเมินผลการใช้งานระบบอย่างต่อเนื่อง โดยแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล
 9. นำเสนอผลการประเมินการใช้งานระบบต่อผู้บริหารหรือผุ้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานของห้องสมุด
 10. บุคลากรผู้รับผิดชอบประสานงาน ปรับปรุงและพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง

ที่มา: http://www.ulibm.net

Discussion

Enter your comment:
INSPM
 
C:/AppServ/www/Wiki/data/pages/knowledge/resource-management-service/ulibm.txt · แก้ไขครั้งล่าสุด: 16/05/2013 โดย tawee
 
เว้นแต่จะได้แจ้งไว้เป็นอื่นใด เนื้อหาบนวิกินี้ถูกกำหนดสิทธิ์ไว้ภายใต้สัญญาอนุญาติต่อไปนี้:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki